Jak pokazują badania, dla przedstawicieli młodych pokoleń różnica między światem cyfrowym i rzeczywistym się zaciera. Podobnie coraz mniej widoczny jest podział na edukację formalną i nieformalną. Koncepcje omnichannel (wielokanałowości) i omnipresence (wszechobecności) stają się kluczowymi strategiami również dla edukacji.

Oznacza to także, że przestrzenią edukacyjną może być każde miejsce, które będzie stymulować osobę uczącą się do poznania historii (przestrzeń miejska, media społecznościowe, aplikacje, świat wirtualny). Ważne jest również zapewnianie wiedzy osobom uczącym się w różnych formatach – rozbudowanych, immersyjnych doświadczeń oraz skondensowanych i szybko dostępnych zestawów informacji.

Pobierz materiały "60 sekund historii" i promuj je w swojej placówce edukacyjnej!

Partnerzy

Zadanie finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu pn. "Program Wsparcia Edukacji".

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu.

Skip to content